Търсене на имоти

Световната банка и ЮНЕСКО: „Културата е спасението за възобновяване на градовете“

В официално съобщение от Световната банка миналата седмица беше декларирана общата й позиция с друга световна организация – ЮНЕСКО за съществената роля на културата при планирането и финансирането на проекти за възстановяването на градове, пострадали от войни и бедствия. Това е и акцент в доклада на финансовия гигант относно застрояването и възстановяването на градовете (CURE).
 

Рамката на CURE се основава на глобалния опит и представя първоначална пътна карта през целия цикъл на проекта. Практиците могат да я следват, за да разработят по-подробни насоки за своите проекти с участието на граждани, като вземат предвид нуждите, ценностите и приоритетите на хората. CURE е част от по-широка инициатива след подписването на Меморандум за разбирателство между ЮНЕСКО и Световната банка през юли 2017 г., който се фокусира върху градското възстановяване и историческите градски пейзажи, културните и творческите индустрии, както и устойчивостта и управлението на риска от бедствия.

Вицепрезидентът на Световната банка, Лаура Тък е заявила, че макар културата да е и актив и средство за възобновяване на градовете, тя често се изключва или ограничава при предприемането на мерки в тази посока. „Рамката на CURE разглежда един град като културна конструкция, съставена от множество слоеве ценности и атрибути - нови и стари, материални и нематериални. Тя е предназначена да насочва политиците да използват културата като основа на тяхното планиране за развитие на градовете", допълва Тък.

Според доклада, урбанизацията, изменението на климата и конфликтите са три критични сили, които оформят света днес. За да се постигне целта да се направят градовете по-всеобхватни, безопасни и устойчиви, ключът към успеха е да се интегрира културата в процесите на изграждане и възстановяване. Тези перспективи засилват чувството за принадлежност на общностите, тяхната идентичност и подобряват годността на града и препитанието на хората. В следконфликтни ситуации пък могат да засилят социалното сближаване и да изградят мостове за помирение.
Съвсем скоро Световната банка и ЮНЕСКО се готвят да си сътрудничат в Ирак за рехабилитацията на Мосул – град, получил свободата си през 2017г. след няколкогодишни военни действия.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини