Търсене на имоти

Къде са най-търсените офиси в София?

В София най-предпочитаният район за изграждане на офис е бул. „Цариградско шосе“ - така са посочили 67% от анкетираните наематели в проучване на консултантската компания в областта на бизнес имотите MBL|CBRE. Местоположението и управлението на сградата играят ключова роля при избор на офис, но все пак решаващ си остава разхода за наем. Изборът на място е свързан с удобството, концентрацията на реализирани офис проекти, лесният достъп и присъствието на утвърдени местни и международни наематели. След известния столичен булевард, Бизнеспаркът в Младост и квартал Лозенец са следващите предпочитани от бизнеса локации. Следват ги: бул. „България“ - избран от 40% от анкетираните, бул. „Тодор Александров“, събрал 36% и Летище София – с 20% положителен глас.

Наличието на метростанция в близост се оказва много значим фактор при вземане на решение за местонахождението на офиса за 75% от участвалите в проучването. Това в особено голяма степен е важно за компаниите от IT и аутсорсинг секторите, които разчитат основно на млада работна сила. Също толкова голям дял от тях обръщат огромно внимание на наличието на паркоместа. Не без значение, за 82% от анкетираните, е и потенциалът за бъдещ растеж или свиване на офис площите в сградата. През последните пет години 84% от фирмите, участвали в проучването, са увеличили броя на служителите си, като при 64% нарастването е с 25%. В своите планове за бъдещето половината компании смятат, че броят на служителите им ще нарасне, като това ще е най-засилено в секторите на информационни технологии, аутсорсинг, професионалните услуги и финанси, застраховане и недвижими имоти. В тази връзка от разширяване на офис площи още през тази година смятат, че ще се нуждаят 31% от компаниите, а през следващата – 23%.

Що се отнася до експанзия извън столицата, най-предпочитаният град е Пловдив, който привлича интереса на 45% от компаниите. Следват го Велико Търново с 33% и Варна с 11%.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини