Търсене на имоти

Какво се случва с пазара на имоти в Кипър?

Какво се случва с пазара на имоти в Кипър?Повечето световни анализатори са единодушни, че от финансовите и други институции на острова ще бъдат изтеглени повечето инвестиции, а не само руските. В същото време, по отношение на бъдещето на пазара за недвижими имоти, мненията се разделят на две.

Първото от тях се основава на данни от „Имърджинг портфолио фонд”, според които през миналата седмица 139 млн. долара от чуждестранните капитали на острова са били изтеглени. Капиталите вероятно вече пътуват в посока Холандия, ОАЕ, Сингапур и Шейцария, където налогът върху дивиденти е 5%, а върху лихвите, между 2 и 10% или към Бермудите и Каймановите острови, където освен гореспоменатите плюсове, пазят и банкова тайна.

С оглед на горното, прогнозите са за срив в цените на имотите. Това е твърде вероятно в случай, че и руснаците решат масово да напуснат острова. Освен най-висок дял капитали в банките, превишаващи 8 пъти БВП на Кипър, гражданите на Руската Федерация са основен двигател на туристическия сектор, който е най-важният за острова.

Второто мнение е, че цените на имотите, особено на луксозните, няма да се повлияят негативно в средносрочен план. Дори напротив! Ще се стимулира пазара, защото чужденците ще са изправени пред избор – да оставят парите си блокирани в банки или да инвестират в недвижими имоти. Тези от тях, които вече притежават имот, ще се въздържат от действия и няма да продадат „на безценица”, поне докато ситуацията в страната не се изясни. Строителният сектор в Кипър също няма да се повлияе особено, тъй като предприемачите работят основно със собствени средства и не разчитат на ипотеки. Не се очаква отлив и на туристи. Нека си спомним, че броженията в Египет, съвсем не попречиха на сектора да се развива нормално. Промяна в поведението ще има само от страна на местните, повечето от които просто няма да имат възможност да инвестират пари в имоти.  

Редукция ще има при евтините имоти с ниска ликвидност, които и преди кризата в Кипър, изпитваха затруднения. Новите имоти с добра локация ще продължат да държат добри цени, като проектите на първа линия винаги ще останат атрактивни. В момента движение има на пазарите в Пафос и Лимасол.


Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини